Varför investera?

 Säkra din anslutning för framtidens tjänster

Överföringshastigheten i fibernäten är betydligt högre än det som erbjuds och kommer att kunna erbjudas via kopparnätet (adsl) eller mobilnätet.

Bibehåll eller öka värdet på din fastighet

Eftersom fler och fler hushåll får tillgång till fiber så kommer man på lite längre sikt att se att värdet på anslutna fastigheter kommer att öka i relation till de som inte är anslutna.

Öka attraktiviteten i din bygd

Om vi i framtiden vill locka företag och inflyttare från andra delar av landet och världen kommer ett tryggt och modernt bredband att vara en viktig faktor. Detsamma om vi vill att barn och ungdomar ska stanna kvar, eller i alla fall återvända till bygden.

Det kommer inte att bli billigare

I takt med att bredband byggs ut på flera håll i landet kommer stöden med all sannolikhet att minska eftersom man då kan nå statens bredbandsstrategi med 90 % anslutna hushåll och företag. De resterade 10 % kommer inte att ha samma möjligheter till stöd.

Det kommer inte att komma några marknadsaktörer

Som det ser ut idag finns det ingen vilja från marknadsaktörerna att bygga ut bredband på landsbygden, utan vi måste själva ta detta initiativ. Nya tekniker tas fram, men även de kommer att hamna i storstadsregionerna. De mobila lösningar som finns idag är och förblir komplement till det fasta nätet.

Minska dina kostnader för tv/telefoni och bredband

Abonnemangskostnaderna för tjänsterna i fibernätet är lägre än de du har om du köper motsvarande separat. Flexibiliteten är också större där en enskild husägare kan välja olika leverantörer för olika tjänster. Går gärna in på sidan med tjänsteleverantörer och jämför med dina egna kostnader idag.