Kontakt

Västerrottna fiber bildades hösten 2010 och verkar för att få bredband via fiber till Västerrottna.

Kontaktuppgifter till styrelsen:

Göran Carlsson, 070-672 86 00, goran@vestnaberg.se

Peter Edvardsson, 070-624 53 30, peter.edvardsson@eitech.se

Bengt Eriksson, 070-860 20 14, bengteriksson333@gmail.com

Per Branzén, 070-591 63 80,  per.branzen@sunne.se

Nisse Johnsson, 070-363 23 83 nijo01@handelsbanken.se

 

 

Lämna ett svar