Fiber till huset

Innan grävmaskinen kommer:

  1. Bestäm vart du vill få in fibern i huset, det måste vara nära ett eluttag. Installationen som ingår är mot yttervägg. Om du vill ha utrustningen någon annanstans i huset så bekostar du själv kabeldragning. Om du tänker ha ett trådlöst nät så kan vi rekommendera att fiberkonvertern sätts nära din huvud-tv eftersom den troligen kommer att kräva mest kapacitet. Om du vill använda dina befintliga telefonkablar måste ett telefonuttag anslutas till fiberkonvertern. Om du har trådlös telefon kan den anslutas direkt till fiberkonvertern. OBS! Trygghetslarm kommer att fungera via fiber först någon gång under 2012 eftersom kommunen håller på med en upphandling just nu.
  2. Märk ut vad du har på tomten som till exempel avlopp, vatten, jordvärme, el och telefon. Utanför tomten märker entreprenören själv ut el och telekablar från Fortum och Telia. TÄNK på att du som fastighetsägare är ansvarig för det som finns på din tomt samt det som inte tillhör Telia eller Fortum som finns på din fastighet.
  3. Gör utstakning för grävning på tomten. Du kan få pinnar från Göran Carlsson.

När du fått in fiber i huset kan du antingen välja att ha ett trådlöst nätverk, eller så kan du bygga ett bostadsnät. Här är en beskrivning på hur man bygger det.

Bostadsnät

Inkopplingar

Lämna ett svar