2012-10-20

I dag har fibernätet varit i drift en månad. Ett 50 tal av våra 111 anslutningar har nu gått över från kopparnätet till fibernätet.
En del uppstartsproblem har det varit. Något fiberpar har varit växlat. En telefon har blivit kopplad fel. En del leveranser från Telia har blivit försenade. Trygghetslarmet är inte igång i nytt system. Men för dom flesta har det fungerat utan problem med övergången till fibernätet.
Vi har fått förlängt tid för starterbjudandet som Telia gav oss, det går nu att teckna det fram till nyår.

Lämna ett svar